Security_Header.jpg

Säkerhet

Varför våra kunder litar på oss

Säkerheten kring våra kunders innehåll är av stösta vikt för oss. Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att hålla både en fysisk och digital säkerhet av material under hela distributionskedjan och lokaliseringsprocessen. På så vis erbjuder vi inte bara den högsta kvalitetsstandarden, utan behandlar även ditt material med största varsamhet.

Övervakningskameror, omkretssökning, detaljerade sekretessavtal och säkerhetsanordnade studior – alla våra fysiska säkerhetskontroller följs noggrant, vilket innebär att ditt material är i säkra händer och tillgängligt enbart för ett fåtal anställda.

Digital säkerhet går hand i hand med IT-hantering. Genom en kombination av automatiserade och manuella systemkontroller, såsom regelbundna pentester och sårbarhetsidentifieringar, kan vi övervaka, bedöma och utrota potentiella risker. Oavsett om det gäller hemligstämplad ekonomisk information, detaljer om ditt projekt eller den säkra överföringen och förvaringen av dina tillgångar, så försäkrar vi att det är helt skyddat.

Våra hängivna säkerhetsexperter skyddar din data, så att du i lugn och ro kan koncentrera dig på det viktiga – din verksamhets tillväxt och framgång.

Övrig information

Kvalitetsstandarder

Kvalitet är av högsta vikt för vår verksamhet eftersom vi som tjänsteleverantör är beroende av ett gott renommé. Vi strävar hela tiden efter bästa möjliga resultat och uppfyller kraven för International Standard ISO 9001:2015. Vårt kvalitetssystem tillhandahåller ett ramverk för att mäta och förbättra våra resultat, hantera risker inom ramen för vår organisation och gör att vi bättre kan skydda våra kunders tillhörigheter. 

Vi följer MPAA:s riktlinjer och intygar att vår policy, säkerhet och styrning regelbundet granskas och uppdateras i enlighet med MPAA, CDSA, industristandarder och trender.

Vi har granskats för fysisk och digital säkerhet och godkänts av olika kunder och organisationer. Vi är en ackrediterad medlem av FACT.


Säkerhetsmedvetenhet

Vi tar säkerhetsutbildningen av våra anställda på allvar. Våra anställda hålls regelbundet uppdaterade om säkerhetsmedvetenheten, vare sig det gäller olika informatonssäkerhetskontroller, potentiella tillhörande risker eller företagets riktlinjer och rutiner.