Security_Header.jpg

Säkerhet

Skälen till att kunderna litar på oss

Säkerheten kring våra kunders material är av största vikt för oss. Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att upprätthålla både den fysiska och digitala säkerheten under hela arbetsprocessen. På så vis erbjuder vi inte bara den högsta kvalitetsstandarden, utan behandlar även ditt material med största varsamhet.

Från övervakningskameror till detaljerade sekretessavtal och säkerhetsbestämmelser – alla våra fysiska säkerhetskontroller följs noggrant, vilket innebär att ditt material endast är tillgängligt för ett fåtal säkerhetskontrollerade anställda.

Digital säkerhet går hand i hand med IT-hantering. Genom en kombination av automatiserade och manuella systemkontroller, såsom regelbundna pentester och sårbarhetsidentifieringar, kan vi övervaka, bedöma och eliminera potentiella risker. Oavsett om det gäller konfidentiell ekonomisk information, detaljer om ditt projekt eller en säker överföring och förvaring av ditt material, så försäkrar vi att det är helt skyddat.

Våra engagerade säkerhetsspecialister skyddar din data, så att du i lugn och ro kan koncentrera dig på det viktiga – din verksamhets tillväxt och framgång.

Övrig information

Kvalitetsstandarder

Kvalitet är av största vikt för vår verksamhet eftersom vi som tjänsteleverantör är beroende av ett gott renommé. Vi är förbundna att ständigt förbättra oss och uppfylla kraven i standarden ISO 9001:2015. Vårt kvalitetshanteringssystem ger oss en metod för att mäta och förbättra våra prestationer, hantera risker inom ramen för vår organisation och skydda våra kunders material på ett bättre sätt.

Vi följer MPAA:s riktlinjer och garanterar att våra policyer och vår säkerhet och styrning regelbundet granskas och uppdateras i enlighet med MPAA, CDSA, branschstandarder och trender.

Våra fysiska och digitala säkerhetsåtgärder har granskats och godkänts av flera kunder och organisationer. Vi är ackrediterad medlem av FACT.


Säkerhetsmedvetande

Vi tar säkerhetsutbildningen av våra anställda på allvar. Vi ger dem regelbundna uppdateringar om informationssäkerhetskontroller, potentiella säkerhetsrisker, liksom om företagets policyer och rutiner.